Wat staat er in een hygiëneplan?

 

Indien uw (horeca) bedrijf onderworpen is aan de HACCP-wetgeving dan bent u verplicht om een hygiëne schoonmaakplan in het zicht te hebben hangen waarin wordt aangegeven met welk product, welke ruimten, waarmee en hoe vaak wordt gereinigd. Het plan kunt u weergeven in een schema / rooster. Hierop staat dan wanneer en hoe dit gedaan is, en als het gedaan is kan de medewerker dit aftekenen.

  • Wat……………… reinigen en desinfecteren?
  • Wie ……………… reinigt en desinfecteert?
  • Welk ……………. product gebruiken?
  • Wanneer ………. reinigen en desinfecteren?
  • Hoeveel ………… product?

Meer over HACCP bij het Voedingscentrum

rooster hygieneplan

weergave van het schoonmaakrooster en hygieneplan

HACCP norm en handdrogers

Er bestaat geen HACCP norm voor handdrogers. Wij (redactie handdroger.com) hebben hier over contact gehad met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

In zijn algemeenheid zou je als HACCP onderworpen bedrijf een norm kunnen opstellen. In de zin van hoe vaak en regelmatig de drogers moeten worden gereinigd, en eventueel hoe vaak je metingen doet etc.

Mitsubishi Jet Towel en Dyson Airblade, NSF p335 & HACCP

Dyson heeft samen met het NSF (een certificatie-instelling) een protocol / criterium opgesteld waaraan handendrogers zouden moeten voldoen om binnen een HACCP omgeving te voldoen. Een prima set voorwaarden en criteria waar de Airblade aan voldoet. Sinds 2014 voldoet ook de Mitsubishi Jet Towel aan deze richtlijn.

Lees hier  meer over dit NSF protocol (pdf) NSF_P335_Q&A

nsf protocol p335

nsf protocol p335

Hygiëne van handdrogers

Hoe zit het met de hygiëne van handendrogers?

Er is een Engels onderzoek, van de Universiteit  van Westminister, waaruit blijkt dat (hands-under) handdrogers het aantal bacteriën doen toenemen.

In dit onderzoek is een vergelijk gemaakt tussen papier en de hands-under handendrogers die het water moeten laten verdampen. Eigenlijk de eerste versie van de elektrische handendrogers. (De werking van deze handendrogers, en ook de verschillen tussen diverse typen (3) hands-under handendrogers kun je hier nalezen.)

Dit onderzoek buigt zich dus niet over de hygiëne van hands-in handendrogers. Dit nieuwste type handendrogers die supersnel de handen droogvegen met een krachtige luchtstraal.Voor zover ons bekend zijn er nog geen onderzoeken gedaan die aan dit vergelijk iets substantieels bijdragen.

Maar in zijn algemeenheid zou je wat betreft hygiëne en hands-in handendrogers kunnen stellen dat:

  1. De droger activeert automatisch en contactloos. Als gebruiker raak je ook tijdens het drogen verder niks aan.
  2. De droging gaat met ongekende kracht en supersnel, dat is gelet op bacteriekweek een goed punt. Hoe sneller droog des te beter.
  3. De lucht is gefilterd, of komt in ieder geval uit dezelfde ruimte en is niet in aanraking geweest met de afvalwaterstroom (afvalwaterstroom; het van de handen afgeblazen water).

 

Onderzoek 24 november 2014  – Onderzoekers van de Universiteit van Leeds

Zijn handdrogers minder efficiënt dan papieren doekjes?

bron: gezondheidenwetenschap.be

tekst uit artikel: 

Onderzoekers van de Universiteit van Leeds vergeleken de verspreiding van bacteriën in de omgeving na handdrogen met een normale droger, een turbo-droger en papieren doekjes (1). Daartoe zetten ze volgend experiment op: proefpersonen kregen handschoenen aan gedrenkt in een oplossing met lactobacillen (de bacteriën die ook in levende yoghurt zitten). Ze droogden hun geschoeide handen ofwel met een papieren zakdoekje (15 seconden), ofwel onder een klassieke handdroger (30 tot 40 seconden) ofwel in een turbo-droger (15 seconden). Daarna werden de bacteriën in de omgevingslucht geteld: wanneer een papieren doekje werd gebruikt, vonden de onderzoekers slechts sporen van lactobacillen in de omgevingslucht. Wanneer een turbo-handdroger werd gebruikt, vond men 4,5 keer meer bacillen dan met een klassieke handdroger en 27 keer meer dan met papieren doekje.

In een tweede experiment werd nagegaan of kiemen ook kunnen overgaan naar mensen in de nabijheid (op maximum 1 meter afstand). Hierbij werden handschoenen bedekt met een waterachtige zwarte verf en kregen de mensen in de omgeving een witte overal aan. Wanneer papieren doekjes werden gebruikt, had de omstander geen zwarte spatten op zich. In geval van een handdroger kreeg de omstander zichtbare zwarte spatten op zijn witte overal, duidelijk meer bij gebruik van de turbodroger dan bij de klassieke droger.

De onderzoekers besluiten dat de handen drogen met een handdroger de verspreiding van bacteriën in de omgevingslucht vergroot. Ze stellen dat papieren doekjes waarschijnlijk veiliger zijn, zeker in een ziekenhuisomgeving.

Toevoeging door de redactie van Gezondheidenwetenschap.be :

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Deze studie heeft een belangrijke tekortkoming: de proefpersonen dienden hun handen niet te wassen in dit experiment. In normale omstandigheden was je eerst je handen alvorens ze te drogen, wat de hoeveelheid bacteriën uiteraard zeer sterk reduceert. Dit experiment weerspiegelt de reële situatie niet.

Tweede belangrijke bedenking: dit onderzoek werd gefinancierd door een fabrikant van papieren doekjes (ETS) en had er dus alle belang bij om een groot contrast te tonen tussen beide droogmethoden.

De aanbeveling blijft: na ieder toiletbezoek je handen grondig wassen met zeep en water (tip voor de duurtijd: zolang het duurt om ‘Happy birthday to you’ te zingen) en vervolgens grondig drogen. Je handen moeten steeds goed droog zijn, welke methode je ook gebruikt (een halve minuut voor een klassieke droger en 15 seconden voor een turbodroger). Wie een papieren doekje gebruikt, dient met het doekje de kraan dicht te draaien, zo nodig.

Conclusie

Handhygiëne na toiletbezoek is zeer belangrijk. Welke droogmethode de beste is, maakt deze studie niet duidelijk. Het voornaamste is dat je je handen grondig wast en grondig droogt, welke methode er ook beschikbaar is.

– einde bericht –

Lees ook een artikel rondom dit onderzoek bij NHS.uk